MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ - 4. PROSINCE 2018

F O T O G R A F I E

SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ VĚNCE U SOCHY T.G.MASARYKA 

AKADEMIE V SOKOLOVNĚ 

27.10.2018

U příležitosti 105. výročí založení naší ostroměřské jednoty a 100. výročí vzniku československé republiky jsme v sobotu 27.10.2018 uspořádali slavnostní položení věnce k soše T.G.Masaryka a slavnostní akademii v sokolovně.

FOTO

VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL - PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA - 9. října 2018

FOTOGRAFIE

Letos 8. října uplynulo 77 let ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svým výnosem rozpustil Českou obec sokolskou a zabavil její majetek. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Tento den – 8. říjen, který je tragicky zapsán v historii Sokola, si Česká obec sokolská každoročně připomíná jako Památný den sokolstva.

K tomuto významnému dni se připojila i naše ostroměřská jednota, a to v úterý 9. října, kdy od 16 hodin děti (od dvou do třinácti let) měly spojená cvičení všestrannosti. Po cvičení se všechny děti i se svými rodiči přesunuli k místnímu pomníku T.G.Masaryka, kde starostka jednoty po krátkém proslovu položila věnec a zapálila svíčky na památku sokolů. Poté děti přicházely se svými lodičkami, na kterých bylo rozsvíceno světlo a postupně byly pouštěny po řece Javorce. Tato sokolská světla putovala jako upomínka na zmařené životy našich statečných sokolů.

SOKOLSKÁ PLAVBA PO VLTAVĚ - 22. - 23.9.2018

V  sobotu ráno 22. září, před šestou hodinou, vyrazily vlakem cvičitelky Lada a Lenka se čtyřmi dětmi z naší jednoty do Prahy na akci, kterou pořádal Odbor všestrannosti České obce sokolské s názvem „Sokolská plavba po Vltavě“. Tuto akci mohli navštívit vždy 1 cvičitel a s ní vybrané čtyři děti ze 42 žup z celé České republiky. 

Nejdříve proběhla prezence (rozdělení do skupin), ubytování v Hostelu, následoval slavnostní nástup s připomenutím výročí narození br. Miroslava Tyrše, pak hry a sportování na hřišti a v tělocvičně. Děti si zkusily lezeckou stěnu, bourací kladivo (koule), Bungee Running, skupinové lyže, lidský stolní fotbal, trampolíny, cvičení na airtracku. Za každé absolvování soutěže děti dostaly lístky do tomboly. Projely se eko vláčkem z nádvoří Tyršova domu přes Malostranské náměstí, ulicí Nerudovou na Pražský hrad, cestou zpět ulicí Kanovnickou, Jelení, Mariánské hradby, Chotkova, Klárov, Valdštejnskou ulicí na Malostranské náměstí a přes Maltézské náměstí zpět k Tyršovu domu. V půl třetí jsme se chystali na Sokolskou plavbu po Vltavě, nejdříve jsme došli přes Mánesův most na Dvořákovo nábřeží, kde kotvil náš velký parník. V půl čtvrtý jsme vyjeli proti proudu směr Karlův most, Národní divadlo, pozorovali jsme dění v plavební komoře, dále jsme viděli Tančící dům, Smíchovskou náplavku a hrad Vyšehrad. Na lodi každý obdržel nanuk, který nám přišel k chuti. U podolské vodárny se naše loď otočila ke zpáteční jízdě, cestou jsme se viděli Pražský hrad, stroj času na Letné, nemocnici Na Františku, vodní elektrárnu na Štvanice a zpět k přístavišti, kde byl začátek naší cesty.

Po vylodění jsme šli kolem Rudolfina, přes Mánesův most a Kampou zpět k Tyršovu domu, kde pro nás byla připravena večeře v hotelu Kampa v rytířském sále. 

Večer v 19 hodin jsme se sešli ve velké tělocvičně Tyršova domu, kde byla losována tombola, děti tak sledovaly s napětím, zda něco vyhrají. Na závěr všechny dostaly drobné ceny, následovalo společné focení. Tím náš velký a dlouhý den neskončil, čekala nás ještě návštěva bazénu, který je v suterénu Tyršova domu, kde se děti vyřádily. Poté již následoval spánek a děti usnuly velmi brzy, celodenním vyčerpáním.

Ráno děti šly na snídani, sbalily si svoje věci. Po deváté hodině ranní šli na procházku Prahou, aby nezabloudily, přišel jim na pomoc Honza, neboť cvičitelka Lada měla v neděli seminář Pohybové a míčové hry v Podolí.

Děti šly kolem Lennonovy zdi, navštívily Muzeum Karla Zemana, přes Karlů most došly až ke kapli Betlémské a na Václavské náměstí, kde nechyběla návštěva obchodu a občerstvení. Poté všichni došli na hlavní nádraží, kde již vyhlíželi naši cvičitelku Ladu. Rozloučili se s naším průvodcem Honzou V. a nastoupili do vlaku, cestou hráli hry. Do Chlumce nad Cidlinou jsme dorazili se zpožděním, a tak jsme náš spoj do Ostroměře nestihli. Čekali jsme další hodinu na nádraží, domů jsme dorazili až po šesté hodině večer.

FOTOGRAFIE

NOC SOKOLOVEN - HLEDÁNÍ SOKOLSKÉHO POKLADU - 21.9.2018


V pátek 21. září 2018 jsme uspořádali akci s názvem "NOC SOKOLOVEN".

Začali jsme V 18 hodin opékáním buřtů.

Děti se zapsaly do soutěže "Hledání sokolského pokladu", kde plnily různé netradiční disciplíny, za které získaly indicie k hádance. Po vyluštění získaly slovo POHÁDKA, po té začaly hledat poklad umístěny v truhle v sokolovně, ve kterém našly frisbee, svítící tyčinky, nafukovací balónky s logem Sokola, omalovánky.

Během večera byly promítány fotografie z akcí zarok 2018.

Po půl deváté večer byl na dlouhou dobu přerušen elektrický proud a akce tak byla ukončena, proud by obnoven až dlouho po půlnoci.

FOTOGRAFIE

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, ANEB DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - 24.3.2018

V sobotu 24. března 2018 jsme uspořádali pro děti "DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, ANEB DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL". Pro děti byly připraveny hry, soutěže, nechyběla ani tombola či občerstvení. Na závěr byla nejen pro děti, ale i jejich rodiče polštářková bitva.

FOTOGRAFIE

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ - 13.1.2018

V sobotu 13. ledna 2018 večer se konalo divadelní představení "Gangster v nesnázích"v podání Divadelního ochotnického spolku Dobrovodští kohouti.