poslední aktualizace  1.5.2021

pracovní list a mapka se připravují

V PŘÍPADĚ ZLEPŠENÍ COVIDOVÉ SITUACE, POŘÁDÁME V ČERVENCI 2021 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Přeložit stránku

Naši jednotu můžete podpořit nakoupením v e-shopu prostřednictvím givt – nezaplatíte nic navíc, přesto nám přispějete. Info

KALENDÁŘ AKCÍ   2021 

************************************************************

AEROBIK - od čtvrtka 29.4.2021 SE OD 18 HODIN KONÁ CVIČENÍ AEROBIKU PRO ŽACTVO

VŠESTRANNOST - od  úterý 4. 5.2021 SE OD 17 HODIN KONÁ CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI PRO ŽACTVO

FLORBAL - od  čtvrtka 6. 5.2021 SE OD 16 A 17 HODIN KONÁ FLORBAL DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

je nutné mít sebou roušku, cvičení budou probíhat venku za sokolovnou - bez roušky, v případě nepříznivého počasí se cvičení nemůže konat, vše musí probíhat dle platných nařízení Vlády ČR.

************************************************************

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS DALŠÍ AKCI

od 23. května do 6. června:

pracovní list a mapka se připravují

*********************************************************

V termínu od 11. do 30. dubna proběhla

soutěž pro celou rodinu

SOKOLSKÁ STEZKA ZA POZNÁNÍM

FOTOGRAFIE

***********************************************************

od 28. března do 4. dubna 2021 proběhlo

SOKOLSKÉ VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ

ČLÁNEK

Děkujeme všem za účast, za dodržování protiepidemických opatření.

FOTOGRAFIE

 ********************************

UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s vládním nařízením ze čtvrtka 8. října  2020 se sokolovna od 9. října do odvolání  zcela uzavírá. Je zakázána jakákoliv činnost uvnitř sokolovny. Prosím respektujte toto vládní nařízení. Jakmile přestane nařízení platit, cvičení bude opět zahájeno.

..................................................................................

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

Dobrý den a Nazdar! 

všem členům T. J. Sokol Ostroměř a rodičům našich sokolských dětí.

Dovolte mi, abych Vám všem popřála klidný vstup do nového roku 2021 a zejména, aby tento rok byl lepším, než byl ten předchozí.

Bohužel, zatím to nevypadá, že by zlepšení mělo nastat v blízké době. Světélko na konci tunelu v podobě očkovací vakcíny se nám všem po posledních zprávách o nedostatku dávek opět o něco vzdálilo. Věříme ale, že se situace vrátí co nejdříve do normálních kolejí a všichni se vrátíme zpět do škol a k zájmovým aktivitám, které v současné době provozovat nemůžeme.

Pokud počasí v dubnu dovolí, budeme s dětmi cvičit venku.

Dobu, po kterou se cvičit nemohlo, jsme částečně využili k drobným i větším opravám. Vyměnili jsme stará okna v sokolovně za nová, vyměnili částečně topení v tělocvičně, vybudovali nový sklad pro nářadí a náčiní v prostorách posilovny, zakoupili jsme nové pomůcky pro děti, venku jsme vybudovali přístřešek pro pořádání venkovních akcí.

Nejdůležitějším děním, které probíhá i v této omezující době, je samotný chod jednoty, zabezpečení její činnosti, provozu a údržby sokolovny a všech souvisejících administrativních úkonů. Proto stejně jako jiný kalendářní rok nastává pro všechny členy Sokola doba placení ročních členských příspěvků.

Abychom předešli některým opakujícím se dotazům, pokusím se nyní na ně předem odpovědět.

Proč mám platit členské příspěvky, když se necvičí?

Protože členský příspěvek nesouvisí s cvičením, ale s vaším členstvím v Sokole.

Členský příspěvek se skládá ze spolkové povinné známky vydávané ČOS a spolkového příspěvku. Spolkový příspěvek se používá zásadně na chod naší jednoty, tedy přesně na to, co je uvedeno o pár řádků výše. Pořizování cvičebního nářadí a náčiní je hrazeno i z jiných zdrojů, kterými jsou různé dotace či příspěvky ČOS. Členský příspěvek jednoty se tedy na cvičení nevztahuje, cvičitelé pracují bez nároku na odměnu. 

Vzhledem k současné situaci, jsme proti předchozímu období výši příspěvků snížili. Pokud někdo chce přispět vyšší částkou a podpořit tak naši jednotu, budeme rádi. 

V jaké výši se mají členské příspěvky zaplatit?

děti do 18 let věku           400,- Kč (z toho členská známka 200,-Kč)

senioři nad 65 let             300,-Kč (z toho členská známka 200,-Kč)

členové od 19 let do 65 let    600, Kč (z toho člen.známka 500,-Kč)

Platební instrukce:

Veškeré platby posílejte výhradně na účet Tělocvičné jednoty Sokol Ostroměř:

190493490/0300

Identifikační znaky platby:

1. Variabilní symbol: 2021, 

2. Zpráva pro příjemce: Uveďte jméno a příjmení člena, dále zda chcete potvrzení pro zdravotní pojišťovnu.

Pokud budete platit celkem za rodinu, částky sečtěte a zašlete dle instrukcí.

Po zaplacení členského příspěvku vám bude známka vylepena do členské legitimace.

DOTAČNÍ PROGRAMY,PARTNEŘI:

obec Ostroměř

 

Jana Kubištová JANKA, Hořice