SLETOVÁ SKLADBA "BORCI"

skladba pro dorostence a muže

autoři: Václav Pavelka, František Dosedla, Martin Matura

hudba: Jindřich Vrbenský, Bedřich Smetana

Text: František Čvančara

Aranžmá a střihová úprava: Miroslav Vydlák

Ve skladbě se snoubí tradice naší tělesné kultury s národními motivy a s naší současností. Pecháčkova skladba "Přísaha republice" z X. všesokolského sletu je průvodním nenásilným motivem skladby.

Skladba je koncipována se zaměřením na hudebně pohybovou současnost s využitím aerobního charakteru kondičního cvičení a s využitím gymnastických a skupinových prvků v souznění s klasickými motivy se záměrem emocionálního prožitku cvičenců i diváků.

T E R M Í N Y   N Á C V I Č N Ý C H   S R A Z Ů  v ostroměřské sokolovně:

FOTOGRAFIE Z NÁCVIČNÝCH SRAZŮ

sObota 30.9.2017 od 14.30 do 18.30 hodin v ostroměřské sokolovně - 1. župní nácvičný sraz

sobota 7.10.2017 od 14.30 do 18.30 hodin v ostroměřské sokolovně - 2. župní nácvičný sraz

pátek 13.10.2017 od 17.00 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 3. župní nácvičný sraz

pátek 20.10.2017 od 17.00 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 4. župní nácvičný sraz

pátek 3.11.2017 od 17.00 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 5. župní nácvičný sraz

pátek 17.11.2017 od 17.00 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 6. župní nácvičný sraz 

pátek 8.12.2017 od 17.00 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 7. župní nácvičný sraz

pátek 5.1.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 8. župní nácvičný sraz

pátek 26.1.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 9. župní nácvičný sraz

pátek 9.2.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 10. župní nácvičný sraz

pátek 16.2.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 11. župní nácvičný sraz

neděle 18.2.2018 od 9 do 12 hodin v sokolovně - Pražské Předměstí, Hradec Králové

pátek 2.3.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 12. župní nácvičný sraz

pátek 9.3.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 13. župní nácvičný sraz

pátek 30.3.2018 od 13 do 15 hodin v sokolovně - Pražské Předměstí, Hradec Králové

pátek 13.4.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 14. župní nácvičný sraz

pátek 20.4.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 15. župní nácvičný sraz

pátek 4.5.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 16. župní nácvičný sraz

pátek 18.5.2018 od 17.15 do 19.00 hodin v ostroměřské sokolovně - 17. župní nácvičný sraz

čtvrtek 21.6.2018 od 19 hodin na hřišti za Základní školou v Ostroměři

župní vedoucí skladby - Miloš Vávra; zástupce župní vedoucí skladby - Jan Krejčí