SLETOVÁ SKLADBA "CIRKUS"

autorka: Daniela Kurečková

hudba: Zdeněk Barták, Karel Svoboda, Waren Casey, Jim Jacobs

text: Eduard Krečmar

střihová úprava: Zdeněk Barták

konzultant skladby: Radka Daňková, vedoucí: Radka Daňková

Cirkus je skladba pro starší žactvo. Záměrem choreografie je, aby si mladí lidé zatančili, bavili se a společně vytvořili na ploše zajímavé obrazce. Nechybí prvky gymnastiky, aerobiku, zvedačky, žonglování. Diváky určitě upoutá cvičení chlapců, kteří zde předvedou mimo jiné stojky na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo a společně s děvčaty spoustu tanečních vazeb.

Děvčata se představí v prvcích sportovní i moderní gymnastiky, aerobiku. Cvičení s kamarády jim v tomto věku jistě udělá radost.

Pro diváky jsou ve skladbě překvapivé i artistické výkony.

Základní celek je 6 děvčat a 3 chlapci.

Ve skladbě se využívá nářadí Rinoset, kdy jeden celek pracuje s jedním dílem tohoto nářadí, čtyři celky pak při spolupráci složí velkou žíněnku na akrobacii a zvedačky.

T E R M Í N Y   N Á C V I Č N Ý C H   S R A Z Ů:

FOTOGRAFIE Z NÁCVIČNÝCH SRAZŮ

středa 20.9.2017 od 18 do 19.30 hodin -1. župní nácvičný sraz v nové tělocvičně ve Valdicích

čtvrtek 28.9.2017 od 8.15 do 11.00 hodin v ostroměřské sokolovně 

pondělí 9.10.2017 od 17.00 do 18.15 hodin v ostroměřské sokolovně

sobota 21.10.2017 od 8.15 do 10.30 hodin v ostroměřské sokolovně

neděle 17.11.2017 od 13.00 do 15.00 hodin -2. župní nácvičný sraz v nové tělocvičně ve Valdicích 

pondělí 20.11.2017 od 17.00 do 18.15 hodin v ostroměřské sokolovně

čtvrtek 14.12.2017 od 18.00 do 19.30 hodin v ostroměřské sokolovně

sobota 13.1.2018 od 8.00 do 10.00 hodin -3. župní nácvičný sraz v nové tělocvičně ve Valdicích

sobota 27.1.2018 od 16.30 do 18.30 hodin v ostroměřské sokolovně

neděle 18.2.2018 od 14.00 do 17.00 hodin v ostroměřské sokolovně

pátek 2.3.2018 od 15.15 do 17.15 hodin v ostroměřské sokolovně

pátek 13.4.2018 od 16.00 do 17.15 hodin v ostroměřské sokolovně

sobota 28.4.2018 od 16.00 do 17.30 hodin v ostroměřské sokolovně

sobota 5.5.2018 -4. župní nácvičný sraz v ostroměřské sokolovně - secvičná celků A,B,C,D - od 13.15 do 16.40 hodin, od 16.45 hod proběhnou informace pro rodiče ke sletu

středa 20.6.2018 od 16.45 do 17.30 hodin v ostroměřské sokolovně

úterý 26.6.2018 od 18 hodin v ostroměřské sokolovně

župní vedoucí skladby - Marie Fialová;  zástupce župní vedoucí skladby - Lada Vávrová