SLETOVÁ SKLADBA "CIRKUS"

autorka: Daniela Kurečková

hudba: Zdeněk Barták, Karel Svoboda, Waren Casey, Jim Jacobs

text: Eduard Krečmar

střihová úprava: Zdeněk Barták

konzultant skladby: Radka Daňková, vedoucí: Radka Daňková

Cirkus je skladba pro starší žactvo. Záměrem choreografie je, aby si mladí lidé zatančili, bavili se a společně vytvořili na ploše zajímavé obrazce. Nechybí prvky gymnastiky, aerobiku, zvedačky, žonglování. Diváky určitě upoutá cvičení chlapců, kteří zde předvedou mimo jiné stojky na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo a společně s děvčaty spoustu tanečních vazeb.

Děvčata se představí v prvcích sportovní i moderní gymnastiky, aerobiku. Cvičení s kamarády jim v tomto věku jistě udělá radost.

Pro diváky jsou ve skladbě překvapivé i artistické výkony.

Základní celek je 6 děvčat a 3 chlapci.

Ve skladbě se využívá nářadí Rinoset, kdy jeden celek pracuje s jedním dílem tohoto nářadí, čtyři celky pak při spolupráci složí velkou žíněnku na akrobacii a zvedačky.

župní vedoucí skladby - Marie Fialová;  zástupce župní vedoucí skladby - Lada Vávrová