SLETOVÁ SKLADBA  "SILUETY"                       


skladba pro dorostenky a ženy

autorky: Eliška Karešová, Kateřina Karešová

hudba: Mandrage,   střihová úprava Zdeněk Barták

Skladba Siluety je určena pro dorostenky a mladší ženy, je ale fyzicky zvládnutelná pro osoby mladší i starší. Jedná se o pohybovou aktivitu se speciální obručí. Skladba je dynamická a hravá. Kombinuje proto jak pohyb s obručí, tak i pohyb bez ní. Pohyb s obručí je ve skladbě využíván novým a originálním způsobem, jako je cvičení se složenou obručí nebo skládání do nových tvarů.

T E R M Í N Y   N Á C V I Č N Ý C H    S R A Z Ů    v ostroměřské sokolovně:

FOTOGRAFIE Z NÁCVIČNÝCH SRAZŮ

každé pondělí od 19.30 do 20.30 hod. a každý čtvrtek od 20.00 do 21.00 hod.

čtvrtek 28.9.2017 od 15.00 do 19.00 hodin - 1. župní nácvičný sraz 

sobota 21.10.2017 od 15.00 do 19.00 hodin - 2. župní nácvičný sraz 

sobota 18.11.2017 od 14.00 do 18.00 hodin - 3. župní nácvičný sraz

sobota 6.1.2018 od 14.00 do 18.00 hodin - 4. župní nácvičný sraz 

neděle 4.2.2018 od 14.00 do 18.00 hodin - 5. župní nácvičný sraz

neděle 4.3.2018 od 14.00 do 18.00 hodin - 6. župní nácvičný sraz

sobota 17.3.2018 od 9.00 do 11.00 hodin - 7. župní nácvičný sraz - v tělocvičně Obchodní akademie v Jičíně - sraz všech cvičenců

neděle 25.3.2018 od 14.00 do 17.00 hodin - nácvičný sraz v Dolní Kalné

sobota 14.4.2018 od 14.00 do 16.45 hodin - 8. župní nácvičný sraz 

sobota 21.4.2018 od 15.00 do 18.00 hodin - 9. župní nácvičný sraz - v tělocvičně Obchodní akademie v Jičíně - sraz všech cvičenců

úterý 1.5.2018 od 17.00 do 19.00 hodin - 10. župní nácvičný sraz - v tělocvičně Obchodní akademie v Jičíně - sraz všech cvičenců

úterý 8.5.2018 od 17.00 do 19.00 hodin - 11. župní nácvičný sraz - v tělocvičně Obchodní akademie v Jičíně - sraz všech cvičenců 

pátek 11.5.2018 od 19.00 do 20.30 hodin - nácvičný sraz

pondělí 14.5.2018 od 19.30 do 20.30 hodin - nácvičný sraz

pondělí 21.5.2018 od 19.00 do 20.30 hodin - nácvičný sraz

pátek 25.5.2018 od 19.00 do 19.30 hodin - nácvičný sraz

středa 20.6.2018 od 17.30 do 18.30 hod. v ostroměřské sokolovně

čtvrtek 21.6.2018 od 19 hodin na hřišti za Základní školou v Ostroměři

čtvrtek 28.6.2018 od 19 hod, v ostroměřské sokolovně

Tuto skladbu v naší župě (Jičínské-Bergrově) nacvičovaly tyto jednoty: Dolní Kalná, Ostroměř, Hořice a Sobotka.

župní vedoucí skladby - Lada Vávrová; zástupce župní vedoucí skladby - Jana Kubánková