Cvičení všestrannosti probíhá každé úterý: 

                  od 15.00 do 15.45 hodin - cvičení pro děti od 2 do 4 let s rodiči, prarodiči nebo příbuznými staršími 18 let.

Cvičební hodina má 3 části: rozcvičku s různým náčiním nebo míči, cvičení na nářadí, základy akrobacie, posilování, orientace v prostoru, míčové hry, kruhy, žebřiny, švédské bedny a různé vyvýšeniny. Na závěr hodiny různé hry s padákem, tanečky a hry se zpěvem a říkankami.

                   od 16.00 do 16.55 hodin - děti od 3 do 5 (6) let - dle dohody s cvičitelkou

                   od 17.00 do 18.20 hodin - žactvo od 6 let

         Cvičitelé:   Markéta Musílková, Bohumila Musílková, Mgr. Lada  Vávrová, Ing. Vojtěch Vávra, Lenka Tomešová, DiS., Ilona Velichová

***********************************************************************


POHÁDKOVÉ CVIČENÍ - 27.9.2022

POHÁDKOVÉ CVIČENÍ - 29.9.2020

V úterý 29. září jsme připravili pro děti cvičební hodinu - Pohádkové cvičení. Všichni jsme společně cvičili nám všem známou pohádku "O perníkové chaloupce". 


FOTOGRAFIE

POHÁDKOVÉ CVIČENÍ - 17.9.2019

V úterý 17. září mohli rodiče nahlédnout do cvičební hodiny našich nejmenších sokolíků, pro které byla připravena Pohádková hodina plná různých aktivit spojených s pohádkovými hrdiny. Pro naše cvičence jsme si připravili mnoho stanovišť spojenými s kreslenými hrdiny.

Pro ty větší byla připravena taktéž ukázková hodina, ale zde už jsme pro ně připravili testové baterie pro jednotlivé věkové kategorie - člunkový běh, leh-sed, skok daleký z místa celostní motorický test. Další testy provedeme v lednu a zjistíme tak, zda jsme se zlepšili.

Žactvo se se všemi aktivitami popralo hrdě a všichni, jak malí, tak velcí sokolíci, byli náležitě odměněni.

FOTOGRAFIE Z AKCE SOKOL SPOLU V POHYBU 2019 - POHÁDKOVÉ CVIČENÍŽUPNÍ PŘEBOR SOUTĚŽE SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI – neděle 28. dubna 2019 - JIČÍN, VALDICE

 - V neděli 28. dubna jsme se zúčastnili župního přeboru v sokolské všestrannosti. Soutěžilo se v atletice, plavání, sportovní gymnastice a šplhu.

Výsledky:

     plavání:

                kat. ml. žákyně II. - Molavcová Anna - 11. místo

     atletika:

         kat. ml. žákyně I. - Hořínková Emma - 19. místo

         kat. ml. žákyně II. - Tomešová Eliška - 4. místo (umístění ve skoku dalekém 2.místo)

         kat. ml. žákyně II. - Molavcová Anna - 8. místo

         kat. st. žákyně III. - Bílková Tereza - 8. místo

         kat. st. žákyně III. - Doležalová Aneta - 13. místo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FOTO ZE CVIČENÍ ODDÍLU VŠESTRANNOSTI - ÚTERÝ 12.2.2019……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POHÁDKOVÉ CVIČENÍ - 18.9.2018

Další cvičební rok jsme odstartovali mnoha pohybovými akcemi. V úterý 18. září mohli rodiče nahlédnout do cvičební hodiny našich nejmenších sokolíků, pro které byla připravena Pohádková hodina plná různých aktivit spojených s pohádkovými hrdiny. Pro naše cvičence jsme si připravili mnoho stanovišť spojenými s kreslenými hrdiny. Naši malí sokolíci zvládli všechny překážky, aktivity a různé záhady na výbornou a ti, kterým se moc nevedlo, to nevzdali a hrdě vše překonali. Pro ty větší byla připravena taktéž ukázková hodina, ale zde už jsme připravili našim sokolíkům i aktivity z logického koutku, které našim cvičencům napomáhají k jejich rozvoji. Žactvo se se všemi aktivitami popralo hrdě a všichni, jak malí, tak velcí sokolíci, byli náležitě odměněni.

FOTOGRAFIE Z AKCE SOKOL SPOLU V POHYBU 2018 - POHÁDKOVÉ CVIČENÍ


ŽUPNÍ PŘEBOR SOUTĚŽE SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI – neděle 29. dubna 2018 - JIČÍN, VALDICE

 - V neděli 29. dubna jsme se zúčastnili župního přeboru v sokolské všestrannosti. Soutěžilo se v atletice, plavání, sportovní gymnastice a šplhu.

Výsledky:

     plavání:

         kat. ml. žákyně I. - Vejsová Barbora - 4. místo

         kat. ml. žákyně II. - Zedníková Klára - 6. místo

         kat. ml. žákyně II. - Molavcová Anna - 14. místo

     atletika:

         kat. ml. žákyně I. - Vejsová Barbora - 10. místo

         kat. ml. žákyně II. - Zedníková Klára - 5. místo

         kat. ml. žákyně II. - Molavcová Anna - 11. místo

         kat. muži - Vávra Jan - 1. místo

         kat. muži - Vávra Vojtěch - 4. místo

GRATULUJEME VŠEM

FOTOGRAFIE

CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI BĚHEM CVIČEBNÍHO ROKU 2017/2018:

FOTOGRAFIE

V úterý 19. září 2017se konalo první cvičení v novém cvičebním roce 2017/2018 - "Pohádkové cvičení" 

  FOTOGRAFIE

V sobotu 3. června 2017 za krásného slunečného počasí se konal "Sraz župního žactva " v Ostroměři.

Sraz účastníků byl v 9.15 hodin, kde byli všichni seznámeni s programem. Sešlo se celkem 78 dětí a 40 dospělých z naší ostroměřské jednoty, dále cvičenci a cvičitelé ze sokolských jednot z Dolní Kalné, Hořic a Valdic. Účastníkům byly rozdány mapy s vyznačenou trasou a popisem trasy, dále kartu, kde byl každý splněný úkol označen razítkem a pro ty starší byl na druhé straně připraven kvíz, k jehož zodpovězení získaly indicie z informačních tabulí místní naučné stezky.

V 9.30 hodin se všichni účastníci vydali na trasu, která vedla ke Hlásku, přes kopec Malá Homole na první stanoviště (odpočívadlo za zatáčkou), kde pro ně byly připraveny první tři soutěže - hod šipkami do nafukovacích balonků, skládání názvu SOKOL z malých kostiček a kuliček čínskými hůlkami a dále pro ty starší sestavit z obrázků film "O krtečkovi" a pro ty menší složit stínové obrázky ke krtečkovi. Dále trasa vedla do Zlaté skály, která leží uprostřed krásné rokliny obklopené skalními stěnami, kde bylo druhé stanoviště a další tři soutěže - projít náročnou trasu podle lana se zavázanýma očima, hod na cíl kuličkou, kterou si děti musely samy zmačkat z novinového papíru a dále paměťový test pro ty starší (pamatování si kombinace barevných kuliček) a pro menší skládání puzzle. Po splnění úkolů se pokračovalo kolem ostroměřských valů na rozcestí Ostroměřské hradiště a dále směrem dolů kolem vodojemu, střelnice, tvrze Hradištko k Muzeu Eduarda Štorcha a Karla Zemana. Pro všechny byla připravena informativní prohlídka muzea a loutkové scény, kde se jim věnovala paní Štejnarová. Po prohlídce se vydaly do ulice V Chaloupkách, kde v zahradě u domu místních sokolů byly opět připraveny tři soutěže - bludiště, vyluštění křížovky a hledání klíče v tajemných lahvích naplněných různými materiály. Po splnění všech úkolů pokračovali všichni centrem obce k sokolovně. Než došlo na opékání buřtů, byli účastníci vyzváni k poslednímu úkolu, který zjistili po vyluštění tajenky z křížovky posledního stanoviště, a to najít sokolský poklad za sokolovnou, kde byly připraveny odměny pro děti.

Po krátkém posezení a odpočinku se většina účastníků rozjela do svých domovů. Některé děti z naší jednoty si zakončení cvičebního roku 2016/2017 zpestřily večerním programem a přespáním v sokolovně.

Děkujeme všem, kteří si přišli užít připravený program a zvláště všem organizátorům této akce, dále paní Štejnarové a panu Němečkovi za zprostředkování prohlídky v místním muzeu.

FOTOGRAFIE

V úterý 30. května 2017 proběhlo předání diplomů a dárečků pro děti, které se během cvičebního roku 2016/2017 zapojily do projektu "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky".

FOTOGRAFIE

ŽUPNÍ PŘEBOR SOUTĚŽE SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI – sobota 6.5.2017 - JIČÍN, VALDICE

 - Zúčastnili jsme se soutěže ve všestrannosti ČOS. Jednalo se o soutěž v atletice, plavání, sportovní gymnastice a ve šplhu, naše jednota se zúčastnila pouze ve dvou disciplínách.

Výsledky naší jednoty:

atletika:

   kategorie ml. žákyně I. - 5.místo Klára Zedníková, 8. místo Eliška Tomešová, 14. místo Kateřina Karešová

   kategorie ml. žákyně II.- 12. místo Tereza Bílková, 13. místo Aneta Doležalová

   kategorie ml. žáci II. - 3.místo Lukáš Ersepka   

plavání:

   kategorie ml. žákyně II. - 9.místo Aneta Doležalová

   kategorie ml. žáci II. - 3.místo Lukáš Ersepka

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM BLAHOPŘEJEME

FOTOGRAFIE

VŠESTRANNOST -4.4.2017 - JARO JE TU - SEZNÁMENÍ DĚTÍ S VÝZNAMEM VELIKONOC - pomlázka, koledy, hry

    • Naše jednota se zapojila ve spolupráci s odborem všestrannosti České obce sokolské do projektu "SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY". Jedná se o celoroční projekt pro předškolní děti, kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání děti objevují svět.

    • Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

    • V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

ŽUPNÍ PŘEBOR SOUTĚŽE SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI – 30.4.2016 - JIČÍN, VALDICE

 - jedná se o soutěž v atletice, plavání, sportovní gymnastice a ve šplhu

Výsledky naší jednoty:

atletika:

   kategorie ml. žákyně - 6.místo Klára Zedníková, 11.místo Tereza Bílková, 15. místo Eliška Tomešová

   kategorie ml. žáci I. - 8.místo Lukáš Ersepka

   kategorie ml. žáci II. - 1.místo Vojtěch Hladík, 3.místo Jakub Tomeš, 4.místo Václav Hladík, 5.místo David Velich

   kategorie st. žáci III. - 1.místo Tomáš Ersepka

   kategorie muži - 2.místo Jan Vávra, 3.místo Vojtěch Vávra

plavání:

   kategorie ml. žáci I. - 4.místo Lukáš Ersepka

   kategorie ml. žáci II. - 4.místo Jakub Tomeš

   kategorie st. žáci III. - 1.místo Tomáš Ersepka

   kategorie muži -1.místo Jaroslav Tomeš

FOTOGRAFIE